Golfende Grootvaders steunen jonge mensen met een beperking!

OLD GRAND-DAD

De Stichting Old Grand-Dad Club Nederland, kortweg OGD, werkt voor goede doelen. Voor jongeren met een beperking bij projecten op het gebied van sport, spel en beweging.

Sinds de oprichting in 1974 heeft de OGD bij meer dan 120 landelijke golfclubs een afdeling.

Onze ruim 6000 Golfende Grootvaders, verspreid over heel Nederland en opgedeeld in 8 regio’s, doneren jaarlijks gemiddeld € 28,00. Samen ongeveer € 170.000,00 afgelopen jaar, aan circa vijftig projecten voor de jongeren. 

De meer dan honderdvijftig actieve vrijwilligers zetten zich volledig onbezoldigd in voor de jaarlijkse goede doelen en de organisatie van de golfactiviteiten voor de grootvader-donateurs binnen de stichting. Voor De Swinkelsche is Philip Stokvis (foto) de clubconsul waarbij u altijd voor meer informatie terecht kunt. Zijn telefoonnummer is: ’06 23443552

Als donateur meld je jezelf aan via vereniging@golfbaandeswinkelsche.nl of via het formulier op de website van de stichting: www.oldgranddad.nl

OLD GRAND-DAD