Slotwedstrijd jubileumweek 10 jaar De Swinkelsche

Een Texas feestje van de familie Swinkels

Beste spelers van de Slotwedstrijd van de Jubileumweek,

Hierbij de spelregels voor de unieke Swinkelsche Scramble, een variant op de originele scramble:

 • Alle spelers vormen een team en spelen elk hun eigen bal.
 • Na elke slag wordt de bal gemarkeerd en spelen alle spelers vanaf dat punt verder totdat er uitgehold wordt.
 • Alle spelers slaan af en kiezen vervolgens de bal met de beste ligging. De andere ballen worden opgepakt en geplaatst binnen één clublengte van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten vanaf deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft.
 • Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole.
 • Na iedere hole wordt het aantal slagen genoteerd. Nadat 18 holes zijn gespeeld, worden slagen opgeteld (bruto score). Hier wordt dan de gemiddelde playing handicap van afgetrokken. Het team met de minste netto slagen is de winnaar.
 • Belangrijk: van elke speler moet minimaal 4 maal de bal gekozen worden met de beste ligging na de afslag! Dit dient ook genoteerd te worden op de scorekaart (speler A, B, C en D).
 • Na afloop van de wedstrijd serveren we een heerlijke walking dinner en gaan we er nog een gezellige avond van maken!!

De gemiddelde teamhandicap wordt als volgt berekend: alle handicaps worden opgeteld en 1/8e daarvan wordt als handicap meegegeven.

Spelregels:

 • Vanaf 9.30 uur ontvangst met koffie/thee met luxe vlaai
 • Om 11.00 uur start wedstrijd middels shotgun, met baancatering op het terras.
 • Na afloop borrelen met als afloop walking diner en nog een gezellig samenzijn.

Extra toevoegingen:

 1. We spelen een Swinkelsche Scramble.
 2. Dames spelen vanaf rood, Heren vanaf geel.
 3. Inschrijfgeld: Speelrechtleden: € 0,-,
  Dag wordt aangeboden door Golfbaan de Swinkelsche
 4. Inschrijving start 19 april 2023.
 5. We spelen een shotgun!.
 6. Na sluitingsdatum afmelden, geef dit telefonisch door aan de wedstrijdleiding.

 

Na beëindiging golfronde kaarten afgeven bij de wedstrijdleiding i.v.m. controle.

Wedstrijdleiding:

Golfbaan de Swinkelsche

SLOTWEDSTRIJD JUBILEUM WEEK