Sunset wedstrijd donderdag 22 juni 10 jaar De Swinkelsche

We spelen tot de zon onder gaat....

Beste spelers van de Sunset Wedstrijd,

Hierbij de spelregels voor de unieke Sunset Scramble, een variant op de originele scramble:

 • Alle spelers vormen een team en spelen elk hun eigen bal.
 • Na elke slag wordt de bal gemarkeerd en spelen alle spelers vanaf dat punt verder totdat er uitgehold wordt.
 • Alle spelers slaan af en kiezen vervolgens de bal met de beste ligging. De andere ballen worden opgepakt en geplaatst binnen één clublengte van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten vanaf deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft.
 • Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole.
 • Na iedere hole wordt het aantal slagen genoteerd. Nadat 18 holes zijn gespeeld, worden slagen opgeteld (bruto score). Hier wordt dan de gemiddelde playing handicap van afgetrokken. Het team met de minste netto slagen is de winnaar.
 • Belangrijk: van elke speler moet minimaal 4 maal de bal gekozen worden met de beste ligging na de afslag! Dit dient ook genoteerd te worden op de scorekaart (speler A, B, C en D).

De gemiddelde teamhandicap wordt als volgt berekend: alle handicaps worden opgeteld en 1/8e  daarvan wordt als handicap meegegeven.

Spelregels:

 • Vanaf 17.00 uur ontvangst met dagschotel.
 • Om 18.30 uur start wedstrijd middels shotgun op de Peelrijtbaan en hole 10 t/m 18 grote baan. ( na hole 9 Peelrijtbaan ga je verder op hole 10 grote baan en van hole 18 grote baan ga je naar hole 1 Peelrijtbaan).
 • Na afloop borrelen met 3 consumptiebonnen en snacks

Extra toevoegingen:

 1. We spelen Sunset Scramble netto stableford.
 2. Zoektijd, max 3 minuten, let op je flight achter je!
 3. Dames spelen vanaf rood, Heren vanaf geel.
 4. Inschrijfgeld: Peelrijtbaan- en Speelrechtleden: € 20,-, registratieleden: € 60,-
  Gasten (vanaf 1 juni): € 75,-
 5. Inschrijving start 19 april 2023.
 6. We spelen een shotgun!.
 7. Na sluitingsdatum afmelden, geef dit telefonisch door aan de wedstrijdleiding.

Na beëindiging golfronde kaarten afgeven bij de wedstrijdleiding i.v.m. controle.

Wedstrijdleiding:

Susan Swinkels en Jan Driessen

SUNSET WEDSTRIJD