Download

Download Privacy Verklaring

DOWNLOAD

Download Algemene voorwaarden

DOWNLOAD

PRIVACYVERKLARING

Golfbaan de Swinkelsche vindt de privacy van haar leden en gasten erg belangrijk. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te houden.

Op 25 mei 2018 is er veel veranderd op het gebied van privacybescherming. Op deze datum wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is daarom van belang dat u weet welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Golfbaan de Swinkelsche verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (heeft). In dit bestand ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Golfbaan de Swinkelsche verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien u niet zichtbaar wilt zijn voor andere leden, kunt u uw instelling in e-golf4u wijzingen. Ga naar mijn profiel – gegevens wijzigen en zet het vinkje bij “opnemen in ledenlijst” op NEE.

Download

Download Privacy Verklaring

DOWNLOAD

Download Algemene voorwaarden

DOWNLOAD

PRIVACYVERKLARING