Graag willen wij een aantal punten nogmaals bij iedereen onder de aandacht brengen. Dit zijn algemene punten waar eenieder mee te maken heeft als men aan het golfen is. We herkennen ongetwijfeld een aantal van deze punten en misschien zijn er ook wel bij waarvan u zegt, dat wist ik niet maar dat is wel goed om te weten!
Bij een correcte naleving van deze punten zal voor iedereen het spel nog leuker worden dan het al is en kunnen we nog meer genieten van de fantastische baan waarop wij spelen.

  • Meld u zich ruim van tevoren bij de receptie zodat men weet dat u er bent en zij nog de mogelijkheid hebben om iets te vragen of mede te delen voor uw flight.
  • Zorg dat u op de juiste tijd ook op de teebox aanwezig bent.
  • Sla niet eerder af dan uw gereserveerde tijd. Dit voorkomt frustratie als u op andere holes moet wachten. Dit is voor de flight voor u maar ook voor uzelf niet leuk en ook niet nodig.
  • Speel uw eigen bal zo snel als het mogelijk is. Loop daar in principe direct naartoe.
  • Zet uw trolley op een dusdanige plaats dat u niet terug hoeft nadat u uw bal gespeeld hebt. Ook dit voorkomt onnodig oponthoud.
  • Als u uw bal moet zoeken hou dan rekening met de flight die eventueel achter u zit en blijf niet te lang zoeken. Indien mogelijk laat dan de flight achter u door.
  • Gebruikt u een afstandsmeter in de baan? Zorgt u er dan voor dat dit niet te veel vertraging oplevert. De ervaring is dat hierdoor het spel met regelmaat vertraagt.
  • Sla vanaf de juiste teebox. De tijd dat de rode tee alleen voor de dames was en de gele tee voor de heren is allang voorbij. In onderstaande afbeelding kunt u zien wat voor uw spel de juiste teebox is. Hierdoor wordt het spel nog leuker en het zal de doorstroming ook zeker ten goede komen.

• Noteer uw score van de zojuist gespeelde hole niet op de green van de hole. Pak uw bal op en loop naar de teebox van de volgende hole en noteer dan uw score.
• Om de greens bespeelbaar te houden voor iedereen verzoeken wij u om uw pitchmarks te repareren en als u toevallig meerdere pitchmarks ziet dan mogen deze uiteraard ook gerepareerd worden, alhoewel het natuurlijk de bedoeling is dat iedereen zijn eigen pitchmarks repareert.
• En als laatste punt: Wij zijn te gast op een fantastische golfbaan, geniet van de mooie baan, de mooie natuur, het spel, van uw medespelers en naderhand van een drankje in het clubhuis!

Namens het bestuur:
Marcel, Jan en Anton